Počet záznamů: 1

S-A-I teze (biologické druhy jako individua)

 1. 1.
  0369628 - FLU-F 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Havlík, Vladimír
  S-A-I teze (biologické druhy jako individua).
  [S-A-I thesis (species as individuals).]
  Organon F. Roč. 18, - (2011), s. 32-49 ISSN 1335-0668
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA401/08/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: philosophy of biology, , , * biological species * classes and individuals * SAI thesis
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Stať se zabývá problémem biologických druhů, který může být redukován na otázku: Jsou druhy třídy (univerzálie) nebo individua (jednotlivosti)? Na základě diskusí mezi tradicionalisty (např. Kitts and Kitts, Ruse) a stoupenci radikálního řešení prostřednictvím tzv. S-A-I teze (Species As Individuals) (Ghiselin, Hull) se stať soustředí na třetí možnost, podle které jsou druhy chápány jako hybridní kategorie ve smyslu "komplexních jednotlivin", "individualizovaných tříd" nebo "událostních entit" (Supe, Ruse).

  The article addresses the problem of nature of species which could be reduced to the question: Are species classes (universals) or individuals (particular things)? Reflecting on the discussion between traditionalist (e.g. Kitts and Kitts, Ruse) and proponents of a radical solution (Ghiselin, Hull) - by way of the S-A-I thesis (Species As Individuals) - we concentrate on the third possibility under which species are viewed as a hybrid category such as a "complex particular," "individualized class" or "event-entities" (Supe, Ruse).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203648