Počet záznamů: 1

Adaptace kyvadlového seizmometru S-5-S pro měření rotační složky seizmických kmitů

 1. 1.
  0369612 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Knejzlík, Jaromír - Kaláb, Zdeněk - Rambouský, Zdeněk
  Adaptace kyvadlového seizmometru S-5-S pro měření rotační složky seizmických kmitů.
  [Adaptation of pendulous seismometer S-5-S for measurement of rotation component of seismic vibration.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 18, č. 3 (2011), s. 72-79 ISSN 1803-1447
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: rotation component of vibrations * S-5-S seismometer * rotation sensor
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  www.caag.cz

  Sovětský elektrodynamický seizmometr S-5-S z 60. let minulého století je možno adaptovat pro měření rotační složky seizmických kmitů. Měřicí a tlumicí elektrodynamického měniče jsou v původním seizmometru S-5-S instalovány na nesymetrické dvouramenné páce, jejíž osa otáčení je realizována dvěma křížovými závěsy z plochých per. Kyvadlo je v rovnovážné poloze udržováno astazovaným pružinovým závěsem. Upravený seizmometr umožňuje měření kolem svislé i vodorovné osy. Výstupní signál může být úměrný úhlu nebo úhlové rychlosti.

  Soviet electrodynamic seismometer of S-5-S type made in the sixtieth of the last century is possible to adapt for measurement of rotational component of seismic vibrations. Mechanical system of the original S-5-S seismometer consists of sensing and dumping electrodynamic transducers mounted on unsymmetrical two-arm pendulum. This pendulum is hanged on basement using two pairs of crossed flat springs, which operate as axis of rotation. The pendulum is balanced by additional spring. This new rotation sensor named S-5-SR enables measurement of rotational component of ground motion in the horizontal plane or in the vertical one. Output signal from this new type of rotational sensor can be proportional either to rotation displacement or rotation velocity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203634