Počet záznamů: 1

K interpretácii vzťahov medzi Východom a Západom v diele Ľudovíta Štúra v 50. rokoch 19. storočia

 1. 1.
  0369606 - SLU-S 2012 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Zelenková, Anna
  K interpretácii vzťahov medzi Východom a Západom v diele Ľudovíta Štúra v 50. rokoch 19. storočia.
  [Ľudovít Štúr´s Interpretation of East-West Relations in His Works of the 1850s.]
  Slavia. Roč. 80, č. 1 (2011), s. 21-35 ISSN 0037-6736
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: The Slavonic People and the World of Future * Štúr, Ľudovít * Slovak-Russian relations * Slavonic Studies
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Štúdia sa zaoberá politickými názormi Ľ. Štúra na geografickú polohu Strednej Európy a na jej kultúrne a historické postavenie medzi dvoma mocnosťami, Nemeckom a Ruskom. Jeho názory sú vyslovené v spise Slovanstvo a svet budúcnosti,v ktorom je vyjadrený mýtus o cárskom Rusku ako o záchrane Slovanstva.

  The paper examines Štúr´s political opinions about the geographical location of Central Europe and its cultural and historical positioning between two major powers, Germany and Russia. His views are articulated in the treatise entitled Das Slawenthum und die Welt der Zukunft (The Slavonic People and the World of the Future), which established the myth of Tsarist Russia as the Slavonic saviour.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203629