Počet záznamů: 1

Společnost na neolitickém sídlišti Bylany. Status a role artefaktů

 1. 1.
  0369561 - ARU-G 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Pavlů, Ivan
  Společnost na neolitickém sídlišti Bylany. Status a role artefaktů.
  [Society on a Neolithic site of Bylany. Status and role of artefacts.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2011. 123 s. ISBN 978-80-87365-43-4
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: society * Neolithic * status * role
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://www.arup.cas.cz/

  Tato práce zkoumá sociálně ekonomickou organizaci neolitických keramických kultur od nejstarší lineární keramiky až po pozdní vypíchanou keramiku v kontextu jihovýchodní Evropy a Předního východu.

  This work explores the socio-economic organisation of Neolithic pottery cultures, from the earliest Linear Pottery to the late Stroked Pottery of Bohemia, in the context of South-Eastern Europe and the Near East.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203593