Počet záznamů: 1

Vliv rozdělení českých podniků na ziskovost a produktivitu

 1. 1.
  0369545 - NHU-C 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hanousek, J. - Kočenda, Evžen
  Vliv rozdělení českých podniků na ziskovost a produktivitu.
  [Effect of the Czech firms break-up on their profitability and productivity.]
  Politická ekonomie. Roč. 59, č. 5 (2011), s. 579-598 ISSN 0032-3233
  Grant CEP: GA ČR GA402/09/1595; GA MŠk LC542
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: break-up of firms * corporate performance * emerging markets
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.380, rok: 2011
  http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=809

  Analyzovali jsme efekty rozdělení firem a jejich privatizace na výkonnost českých firem. Využili jsme ojedinělý velký soubor dat za období 1996-2006. V naší analýze jsme zohlednili privatizací vyvolané změny ve vlastnické struktuře a také endogenitu výkonnosti s ohledem na rozdělení a privatizaci. Použili jsme metodu párování na základě pravděpodobnostního skóre.

  In this article we analyze medium- and long-term effects of firm break-up (and subsequent change in ownership) on its profitability and productivity. We use an extensive data-set of the Czech firms for the period 1996-2005. We employ the propensity score based matching methodology to account for potential endogeneity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203581