Počet záznamů: 1

Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance

 1. 1.
  0369507 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Janiš, Dalibor - Vrla, R. - Vácha, Z.
  Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance.
  [Notes on the Building Development of Uherský Ostroh Castle in the Late Gothic and Early Renaissance.]
  Archaeologia historica. Roč. 36, č. 1 (2011), s. 109-123 ISSN 0231-5823
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Uherský Ostroh * castles * green room
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Text se zabývá výsledky stavebněhistorického průzkumu zámku, v jehož rámci byl objasněn mimo jiné vývoj prostoru ve věži a nalezeno torzo pozdně gotické klenby s figurálními konzolami v podobě lidských hlav. Tato skutečnost i celkové uspořádání horní místnosti věže (vysoké okno, výklenek v jihovýchodní stěně původně převýšené místnosti) vede k hypotéze o bývalé hradní kapli, tato však nemohla být ikonografickou ani pramennou analýzou definitivně potvrzena. V období 15. století byl hrad opakovaně obléhán a často měnil držitele, zásadní konsolidace poměrů v regionu i v Ostrohu samotném však nastala až v prvním desetiletí 16. století, kdy přešel do držení Jana z Kunovic.

  The article sums up the results of building and historical research into the Uherský Ostroh chateau, formerly a castle. Among other things, the research elucidated the development of the space in the tower. In addition, a fragment of a late-Gothic vault with figurative brackets in the shape of human heads was found in the course of the work. These facts and the layout of the upper room in the tower (a tall window, niche in the south-east wall) have led to speculation about a former castle chapel; this theory, however, has yet to be verified by iconography and source analyses. In the 15th century the castle was repeatedly besieged and frequently changed hands. The situation in the region and in Uherský Ostroh did not calm down until the first decade of the 16th century, when the castle passed to Jan of Kunovice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203555