Počet záznamů: 1

K úloze institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku

 1. 1.
  0369484 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Janiš, Dalibor
  K úloze institutu landfrýdu v moravském zemském právu na prahu novověku.
  [The Landfriede Institutes in the Moravian Provincial Law on the Threshold of Modern Period (The Origin and Making of the Landfrieden and the Sovereign’s Role).]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 25, č. 2 (2010), s. 7-28 ISSN 0231-7494
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Landfriede * estate system * Moravia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Institut moravských landfrýdů představuje významné téma právních a politických dějin středověké a raněnovověké Moravy, protože představuje důležitou součást zemského práva a stavovského zřízení v 15. a 16. století. Jako typicky stavovská instituce byly landfrýdy ze stavovského systému odstraněny v pobělohorském období.

  The Moravian Landfriede institutes represent an important issue as regards legal and political history of Mediaeval and Early modern Moravia because they represented a significant component of the provincial law and the estate establishment throughout the 15th and 16th century. As genuine estate institutions, they were removed with post-White Mountain changes of the estate system.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203536