Počet záznamů: 1

Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo

 1. 1.
  0369368 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Němeček, Jan - Šebek, Jaroslav - Kuklík, J.
  Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo.
  [Lasting shadows of Munich. Munich agreement as seen by its signatories and its impacts on Czechoslovakia.]
  Praha: Auditorium, 2011. 392 s. ISBN 978-80-87284-18-6
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800150901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Munich Agreement * Czechoslovak-German relations * Czechoslovak-British relations * Second World War
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha prezentuje nový pohled na okolnosti kolem tzv. mnichovské dohody z roku 1938. Autoři knihy zaměřili svojí pozornost vedle shrnutí událostí spojených s přípravou a podpisem této dohody i na její další osud, na proces, jakým byla, řečeno slovy E. Beneše „odčiněna“, a v jakých souvislostech se s ní setkáme jak za druhé světové války, tak i dlouho po jejím konci. Mimořádně zajímavou činí knihu dobová i poválečná stanoviska signatářů Mnichovské dohody, resp. států, které se na mnichovské zradě podílely. Kniha obsahuje rovněž dosud nepublikované informace, které autoři získali v zahraničních archivech.

  The book represents new views on the Munich Agreement of 1938. It deals not only with the Munich crisis and the circumstances leading to its signature but deals also with the implementation of the Agreement and the process of its repudiation by all its signatories in the whole of 1940-1973 period. It concentrates also on ways how the Munich Agreement was used in propaganda as well as in bilateral Czechoslovak-British, Czechoslovak.-French and Czechoslovak-German relations. The book is based on archival materials, many of them were not until today published.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203449