Počet záznamů: 1

Ruský a český panslavismus. Příspěvek ke kulturním a politickým vztahům

 1. 1.
  0369367 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vlček, Radomír
  Ruský a český panslavismus. Příspěvek ke kulturním a politickým vztahům.
  [Russian and Czech Pan-Slavism. Contribution to cultural and political relations.]
  Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011 - (Pospíšil, I.; Šaur, J.), s. 21-31. ISBN 978-80-210-5434-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech Pan-Slavism * Russian Pan-Slavism * History of ideas * National Identity
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie je příspěvkem ke genezi a vývoji česko-ruských kulturních a politických vztahů. Sleduje proces národní identity v českém a ruském prostředí, komparuje jej a na odlišnostech chápání slovanství a panslavismu upozorňuje na nesouladné postoje.

  The study is a contribution to the genesis and development of Czech-Russian cultural and political relations. It tracks the process of national identity in the Czech and Russian environments, compares them and points out incompatible approaches to the understanding of Slavism and pan-Slavism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203448