Počet záznamů: 1

Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů české republiky

 1. 1.
  0369265 - UEK-B 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Seják, J. - Cudlín, Pavel - Pokorný, J. - Zapletal, J. - Petříček, V. - Guth, J. - Chuman, Tomáš - Romportl, D. - Skořepová, I. - Vacek, V. - Vyskot, I. - Černý, K. - Hesslerová, P. - Burešová, Renata - Prokopová, Marcela - Plch, Radek - Engstová, B. - Stará, Lenka
  Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů české republiky.
  [Evaluation of ecosystem functions and services in the Czech Republic.]
  Ústí nad Labem: Fakulta životního prostředí UJEP, 2010. 197 s. ISBN 978-80-7414-235-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520
  Klíčová slova: valuation * ecosystem functions * ecosystem services
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Kniha se zabývá hodnocením ekosystémových funkcí a služeb na vybraných zájmových územích a v rámci celé České republiky. Hlavní pozornost je věnována klimatizační službě, podpoře malého vodního cyklu, produkci O2 a poskytování prostředí pro organizmy. Jako zájmová území byla vybrána horní část povodí toku Stropnice, území Třeboňska a území v bývalém vojenském újezdu Ralsko. Ekosystémy ČR poskytují každoročně služby ve výši padesátinásobku ročního HDP ČR.

  The topic of the book is the evaluation of ecosystem functions and services in the studied territories and in the frame of the whole Czech Republic. The main attention is delivered to the climate regulation service, the support of closed water cycle, O2 production and habitat provision. The upper part of the Stropnice watershed, Trebon area and the military area Ralsko were selected as studied territories. Ecosystems provide annually services in a high of fifty-fold of the annual gross domestic product of the Czech Republic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203371