Počet záznamů: 1

Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna

 1. 1.
  0369166 - UGN-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kirchner, Karel - Münster, P. - Máčka, Z.
  Stržový systém v Bosonožském hájku – jedinečný geomorfologický fenomén západně od Brna.
  [Gully network in the Bosonožský hájek – unique geomorphological phenomenon westward from Brno.]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 18, č. 2 (2011), s. 32-35 ISSN 1212-6209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: gully networks * loess * Bosonožský hájek area * Brno region
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Bosonožský hájek je jedinečným příkladem území, které jsou pleistocénní spraše intenzivně rozřezány stržemi, jež místy zasahují i do granitoidního skalního podloží. Jsou zde vyvinuty 4 stržové systémy, jejich geometrie a typologie je řízena především morfologií svahu. Strže jsou z velké části neaktivní, jsou pokryty starobylými lesy. Otevřenou otázkou zůstává absolutní datování hlavní fáze stržové eroze.

  The Bosonožský hájek area is a unique example of intensive gullying of Pleistocene loess deposits; locally the incision reached even the underlying granitoid bedrock. Four main gully networks are developed. Geometry and topology of gully networks is primarily governed by slope morphology. Gullies are mostly inactive and covered by old-growth forest. Absolute dating of the main phase of gully incision is still opened and debated question.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203299