Počet záznamů: 1

Kategorie Formy v díle Witolda Gombrowicze

 1. 1.
  0369108 - SLU-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Olšovský, Miroslav
  Kategorie Formy v díle Witolda Gombrowicze.
  [Catgory of Form in Gombrowicz's Work.]
  Slavia. Roč. 80, č. 1 (2011), s. 60-68 ISSN 0037-6736
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Phenomenolgy * Narration * Polish modernism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Důraz na to, co je evidentní, tedy zřejmé a jasné, jako by diskriminoval to, co zřejmé a jasné není, a vyžadoval potenciálně ode všeho, co chce nastat, aby bylo evidentní. Moderní vědomí činí každou existenci evidentní. Co není zřejmé a jasné, je voláno k zodpovědnosti – k projasnění. Právě zde se v pojmu evidence skrývá pojem normy jako moci evidence nad existencí. Evidence způsobuje vznik Formy, jejíž interpretace je leitmotivem Gombrowiczova románu Ferdydurke.

  The emphasis on what is evident, that is clear and obvious, seems to discriminate against everything that is not clear and obvious and also demands evidence virtually of everything. Modern consciousness makes each existence evident. What is not clear and obvious is taken into account. The notion of evidence dissimulates the notion of norm as the power of evidence over existence. This feature of evidence phenomenon produces Form. The interpretation of Form is leitmotiv of Gombrowicz work, especially his novel Ferdydurke.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203254