Počet záznamů: 1

Povaha veřejného mínění a jeho zkoumání

 1. 1.
  0369082 - SOU-Z 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vinopal, Jiří
  Povaha veřejného mínění a jeho zkoumání.
  [The nature of public opinion and its surveying.]
  Mezinárodní marketing a informační technologie: Vybrané kapitoly. Praha: Wolters Kluwer, 2011 - (Štědroň, B.), s. 137-157. ISBN 978-80-7357-690-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: public opinion * survey of public opinion * public
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Stať se věnuje dvěma podobám veřejného mínění. Jednak základnímu popisu veřejného mínění jako sociálního jevu, zejména jeho historickému vývoji a teoretických přístupů, jednak veřejnému mínění v podobě názorů obyvatel, kde zejména poukazuje na možnosti a možná úskalí jeho empirického zkoumání.

  The article addresses two modalities of public opinion. Firstly it describes basic character of public opinion as a social phenomenon, especially its historical development and theoretical reflections. Secondly it elaborates the public opinion in terms of attitudes of citizens, where especially possibilities and difficulties of surveys are pointed out.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006733