Počet záznamů: 1

Svět bez člověka, svět s člověkem a svět člověka

 1. 1.
  0369037 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Škorpíková, Zuzana
  Svět bez člověka, svět s člověkem a svět člověka.
  [World without Man, World with Man, and World of Man.]
  Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofia, 2011 - (Hrubec, M.; Pauza, M.; Zumr, J.), s. 205-223. ISBN 978-80-7007-354-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: reality * man * humanisation
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek ukazuje Kosíkovu koncepci v analogii s přístupem Hejdánkovým; oba filosofové mají za to, že skutečnost nelze autenticky poznat, je-li v abstrakci oddělována od procesu své humanizace.

  The article argues, that Kosík's conception is analogous to Hejdánek's approach; both philosophers believe reality cannot be recognized in its authenticity if it is separated in an abstraction from the process of humanisation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203206