Počet záznamů: 1

Index českých exonym. Standardizované podoby, varianty

 1. 1.
  0369010 - OU-W 2013 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Beránek, T. - Boháč, P. - Drápela, M. V. - Harvalík, Milan - Liščák, Vladimír - Šimůnek, Robert - Šrámek, R.
  Index českých exonym. Standardizované podoby, varianty.
  [Index of Czech exonyms. Standardized forms, variants.]
  2. rozšířené a aktualizované. - Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2011. 133 s. ISBN 978-80-86918-64-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515; CEZ:AV0Z90610518; CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: UNO Gazetteers * geographical names * exonyms
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie; AI - Jazykověda (UJC-A); AB - Dějiny (HIU-Y)

  Publikace obsahuje seznam více než 2000 vybraných exonym spolu s jejich domácími podobami v úředních či lokálně používaných jazycích. Takto standardizovaná jména jsou doporučenou podobou pro učebnice, sdělovací prostředky i odbornou literaturu.

  The work contains a list of more than 2000 selected exonyms along with forms of their official and locally used languages. These standardized names are the recommended form for textbooks, media and scholarly literature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203186