Počet záznamů: 1

Úvod

 1. 1.
  0369001 - NHU-C 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mejstřík, M. - Chvalkovská, J. - Janský, P. - Michl, P. - Pospíšil, Martin
  Úvod.
  [Introduction.]
  Rámec strategie konkurenceschopnosti.. 1. uprav. Praha: Úřad vlády České republiky, Národní ekonomická rada vlády (NERV), 2011 - (Mejstřík, M.), s. 13-52. ISBN 978-80-7440-050-6
  Grant CEP: GA MŠk SVV 263801/2011
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: competitiveness * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf

  Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu představuje analytický rozbor základních faktorů, které ovlivňují pozici České republiky na mezinárodních trzích. Cílem této analýzy je vyhodnotit na “tvrdých datech”, jak si stojí Česká republika v porovnání s jinými státy z hlediska faktorů cenové i necenové konkurenceschopnosti, a dále pro jednotlivé vybrané ovlivnitelné faktory, v nichž ČR zaostává za vyspělými zeměmi, navrhnout opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Pro zpracování analýzy byla využita celá řada datových zdrojů, počínaje databází zahraničního obchodu OSN, databáze ČSÚ, Eurostat, CzechTrade, OECD, Bloomberg, MMF, jakož i indexy Světového obchodního fóra, Světové banky atp.

  The Framework of the Competitiveness Strategy and Starting Points by NERV (National Economic Council of the Czech Government) is an analytical document investigating the fundamental factors, which influence the position of Czech Republic in the global markets. The aim of this analysis is to evaluate with use of „hard“ data the position of Czech Republic when compared with other countries. The target of the analysis is both to investigate the factors of price and non-price competitiveness and later elaborate more in detail selected factors, in which Czech Republic lags behind other developed countries and which are under the sphere of its influence, and propose measures to improve the situation. For the elaboration of the analysis a variety of data sources were deployed, including international trade database of the UN, Czech Statistical Office database, Eurostat, CzechTrade, OECD, Bloomberg, IMF, as well as the indices of World Economic Forum and World Bank etc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203180