Počet záznamů: 1

Česká historická a literárněhistorická srbistika po roce 1989

 1. 1.
  0368965 - HIU-Y 2012 RIV RS cze, scc M - Část monografie knihy
  Hladký, Ladislav - Štěpánek, V.
  Česká historická a literárněhistorická srbistika po roce 1989.
  [Czech Historical and Literary-Historical Serbian Studies after 1989.]
  Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskih odnosa/Od Moravy k Moravě II. Z historie česko-srbských vztahů. 1. Novi Sad: Matica srpska u saradnji sa Maticom moravskom, 2011, s. 357-385. ISBN 978-86-7946-072-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Serbia * Serbian history * Serbian literature * Czech-Serbian relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kapitola v knize podává přehled nejvýznamnějších odborných prací o Srbech a Srbské republice, které byly publikovány českými historiky a literárními vědci v období let 1989–2010. Autoři se zároveň snažili postihnout základní tematické a metodologické proměny v současné české srbistice.

  This chapter of the book gives an overview of the most important specialist work on Serbians and the Serbian Republic published by Czech historians and literary scholars from 1989 to 2010. The authors have at the same time tried to cover basic thematic and methodological changes in contemporary Czech-Serbian studies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203155