Počet záznamů: 1

Příspěvek k absolutní chronologii mladšího stupně Lengyelské kultury ve Středním Pomoraví

 1. 1.
  0368938 - ARUB-Q 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kuča, M. - Nývltová Fišáková, Miriam - Škrdla, Petr
  Příspěvek k absolutní chronologii mladšího stupně Lengyelské kultury ve Středním Pomoraví.
  [A contrubution to the absolute chronology of the younger period of Lengyel culture on the middle course of the river Morava.]
  Slovácko. Roč. 52, - (2010), s. 153-160 ISSN 0583-5569
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravian gate * Lengyel culture * absolute chronology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Dvě lokality z pozdní fáze moravské malované keramiky v okolí Uherského Hradiště, a to Tučapy-Nad horkami a Březolupy-Čertyryje, byly datovány pomocí 14C datování. Radiokarbonová data spadají do klimatického optima Holocénu a ukazují, že kulturní vývoj v této oblasti probíhal rychleji než v periferních oblastech, např. Českomoravské Vysočiny.

  Two of the localities of the later period of the Moravian painted ware culture MMK in the Uherské Hradiště area, namely Tučapy-Nad horkami and Březolupy-Čertoryje were seected for determinativ of thein absolute age by means of mass spektrometry of carbon isotopes. Final data fall into climatic optimum of Holocene and suggest a posibility that cultural development could have been faster in main Moravian valley than on the peripheal areas such as Czech-Moravian Highland, which served as a basis of a relative chronology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203138