Počet záznamů: 1

Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu

 1. 1.
  0368887 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Raková, Svatava
  Místa paměti na přelomu tisíciletí: výzvy a proměny jednoho konceptu.
  [Places of Memory on the Turn of Millenium: Challenges and Changes of a Concept.]
  Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i, 2011 - (Hlavačka, M.), s. 22-32. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, Řada A - Monographia, 38. ISBN 978-80-7286-186-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: history * memory places * identity
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie sleduje vývoj konceptu míst paměti a jeho postupné rozšíření z fyzických objektů (památníků)na další pole kolektivní identifikace.

  The study follows the evolution of the concept of memory places and its gradual extension from material objects (monuments) to the other fields of collective identification.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203102