Počet záznamů: 1

Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních asociací na vnitrostátní sport?

 1. 1.
  0368854 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hamerník, Pavel
  Jaký vliv má úprava mezinárodních sportovních asociací na vnitrostátní sport?.
  [What Influence International Sports Federations Have on National Sports Regulation?.]
  Právník. Roč. 150, č. 12 (2011), s. 1239-1251 ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA ČR GPP408/10/P539
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: international sport * sports law * lex sportiva
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek praktickými příklady ukazuje vliv mezinárodních sportovních asociací na chod vnitrostátní sportovní asociace. Mezinárodní asociace mj. upravují pravidla hry sportu, jejich implementaci, dále vytvářejí univerzální mechanismus pro řešení sporů, např. Rozhodčí soud pro sport v Lauzanne atd. Jde o soukromoprávní systém, který není upraven vnitrostátním obecným platným právem a který se neustále vyvíjí. Ve světle principů specifik sportovní úpravy je unikátním příkladem nestátní globální regulace daného odvětví.

  This article uses the practical examples how international sports associations influence regulation of sport at national level. International sporting associations among others define the rules of the game, ensure their implementation, provide appellate body like Court of Arbitration for Sport etc. It is private law system, not arising from state law and which is currently in the progress. In the light of specific principles of sports law this system is unique example of non-state regulation of particular industry.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203080