Počet záznamů: 1

Nález zbytků pozdně renesančních kachlových kamen na hradě Buštěhrad

 1. 1.
  0368848 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Durdík, Tomáš - Juřina, P. - Pavlík, Č.
  Nález zbytků pozdně renesančních kachlových kamen na hradě Buštěhrad.
  [Find of remains of late renaissance stove tiles on the Buštěhrad castle.]
  Castellologica bohemica. Roč. 12, - (2010), s. 509-528 ISSN 1211-6831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: castle * castellology * Buštěhrad * stove tiles * postmedieval archaeology * material culture * Bohemia * renaissance
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Prezentace a zhodnocení nálezu pozůstatků honosných pozdně renesančních kachlových kamen na hradě Buštěhradu.

  Presentation and evaluation of find of remains of spectacular late renaissance stove tiles on Buštěhrad castle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203074