Počet záznamů: 1

Mincovní nálezy na hradě Ronovci

 1. 1.
  0368846 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Durdík, Tomáš - Nemeškalová-Jiroudková, Zdenka
  Mincovní nálezy na hradě Ronovci.
  [Finds of coins on Ronovec castle.]
  Castellologica bohemica. Roč. 12, - (2010), s. 501-508 ISSN 1211-6831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: castle * castellology * Ronovec * medieval archaeology * numismatics * Middle Ages * Bohemia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Prezentace a vyhodnocení nálezů mincí nalezených na východočeském hradu Ronovec.

  Presentation and evaluation of finds of coins found on East Bohemian Ronovec castle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203072