Počet záznamů: 1

Fourierova analýza dvojrozměrných terénních dat

 1. 1.
  0368818 - MU-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Segeth, Karel
  Fourierova analýza dvojrozměrných terénních dat.
  [Fourier analysis of two-dimensional terrain data.]
  Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Roč. 56, č. 3 (2011), s. 213-227 ISSN 0032-2423
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: Fourier analysis * two-dimensional terrain data
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  http://dml.cz/dmlcz/142009

  Postupy zpracování dvojrozměrných terénních dat (tj. lineární frekvenční a směrová analýza) jsou v řadě vědních oborů inspirovány technikami zpracování obrazových dat. Příspěvek stručně předvádí obě možnosti zpracování, tj. filtraci v prostorové (časové) oblasti i ve spektrální oblasti. Důležitý nástroj pro spektrální filtraci, diskrétní Fourierova transformace a její realizace pomocí rychlého algoritmu, jsou v práci představeny. Na závěr jsou uvedeny příklady zpracování dat a odkazy na dostupný software pro zpracování obrázků.

  Procedures for the processing of two-dimensional field data (i.e. linear frequency and directional analysis) are in many branches of science inspired by the techniques for picture processing. The contribution briefly presents both the possible ways of processing, i.e. filtering in the space (time) domain as well as in the spectral domain. An important tool for spectral filtering, the discrete Fourier transform and its realization with the help of a fast algorithm, are treated in the paper. In conclusion, examples of data processing are presented and links to software available for picture processing are given.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203054
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Segeth.pdf28 MBVydavatelský postprintpovolen