Počet záznamů: 1

Utilitas eorum versuum est ista. Mnemotechnické verše v Křišťanově spise Novum cirometrale

 1. 1.
  0368792 - FLU-F 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Silagiová, Zuzana
  Utilitas eorum versuum est ista. Mnemotechnické verše v Křišťanově spise Novum cirometrale.
  [Utilitas eorum versuum est ista. Mnemonic verses in Cristannus' of Prachtice treatise Novum cirometrale.]
  Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. Praha: Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 2011 - (Förster, P.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H.), s. 51-60. ISBN 978-80-260-0542-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Latin chronology * computistics * mnemonic verses
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Článek se zabývá mnemotechnickými verši v Křišťanově komputistické příručce Novum cirometrale, které představují veršované definice, poučky, pravidla a výčty.

  The article deals with mnemonic verses in Cristannus' computisic handbook Novum cirometrale which present versified definitions, axioms, rules and lists.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203036