Počet záznamů: 1

Meziválečná krajanské péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě

 1. 1.
  0368776 - UEF-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlásek, Michal
  Meziválečná krajanské péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě.
  [Assistance to fellow countrymen in the interwar period as an effort for "rescue": To the study of collective identities of Czech Protestants in South-Eastern Europe.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 98, č. 2 (2011), s. 113-134 ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: assistance to fellow countrymen * Gorna Mitropolja * construction of collective identity * missionary-educational activity
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 0.094, rok: 2011

  Studie se opírá o tezi, že příslušníci krajanských komunit odcházející z českých zemí před obdobím „národního obrození“ národní ideu přijímali prostřednictvím meziválečné „krajanské péče“, cílené snahy „zachránit“ krajanské komunity od asimilace v jinonárodním prostředí jihovýchodní Evropy. Je pokusem o aplikaci konstruktivistického pojetí národa na fenomén krajanství.

  The study is based on the thesis that the members of Czech communities abroad who left their country before the period of the „National Awakening“ imbibed the national idea thanks to the „assistance to fellow countrymen“ in the interwar period. This was motivated by the effort to „save“ the communities of fellow countrymen from being assimilated into the majorite society of South-Eastern Europe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203024