Počet záznamů: 1

Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí

 1. 1.
  0368771 - UEF-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pavlásek, Michal
  Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí.
  [Searching for Truth in Vojvodovo from the Perspective of Revivalist Movements.]
  Lidé města. Roč. 13, č. 1 (2011), s. 27-49 ISSN 1212-8112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Banat * Vojvodovo * compatriots * revivalist movements * religious missions
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie je věnována interpretaci vlivu probuzeneckých náboženských hnutí na religiozitu českých a slovenských protestantských komunit v jihovýchodní Evropě na přelomu 19. A 20. Století.

  This article is dedicated to the interpretation of the influence of religious revival movements on the religiosity of Czech (and Slovak) Protestant communities in southeastern Europe in the 19th and 20th century. In addition, it monitors the effect of the Blue Cross Movement and the Free Reformed Church in the village of St. Helena (located in Romanian Banat).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0203020