Počet záznamů: 1

Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku

 1. 1.
  0368631 - GLU-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ložek, Vojen - Žák, Karel
  Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku.
  [Tertiary a Quaternary sediments and geomorphological evolution of the Křivoklát area.]
  Bohemia centralis. Roč. 31, - (2011), s. 49-94 ISSN 0231-5807
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Křivoklát area * geomorphology * Tertiary fluvial sediments * Quaternary river terraces * loess * slope sediments * Holocene calcareous tufa
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Článek obsahuje první ucelený souhrn geomorfologického vývoje Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko během terciéru a kvartéru. Součástí článku je také přehled celkem 71 lokalit významných pro poznání terciérního a kvartérního vývoje oblasti. Tyto lokality zahrnují výskyty terciérních fluviálních klastických sedimentů, pleistocenních říčních teras, pleistocenních spraší a spraším příbuzných sedimentů, pleistocenních a holocenních svahovin, holocenních pěnovců i dalších typů sedimentů.

  The paper contains first comprehensive review of geomorphological evolution of the Protected Landscape Area Křivoklátsko. An integral part of the paper is a catalogue of together 71 localities important for understanding of the evolution of the area during Tertiary and Quaternary. These localities include outcrops of Tertiary fluvial clastic sediments, Pleistocene river terraces, Pleistocene loess and loess-similar sediments, Pleistocene and Holocene slope deposits, Holocene calcareous tufa, and other sediment types.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202923