Počet záznamů: 1

Tragédie

 1. 1.
  0368568 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lahoda, Vojtěch
  Tragédie.
  [Tragedy.]
  Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu. Řevnice: Arbor vitae, 2011 - (Rousová, H.), s. 113-126. ISBN 978-80-87164-64-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Protectorate * Seven in October * Lidice * Wounded city * painting
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Pojem tragédie v kontextu českého výtvarného umění 1938-1945. Cyklus fotografií Jana Lukase Pražský deník z let 1938-1945, obrazy Emila Filly na motivy balad Karla Jaromíra Erbena a s tématem Války (1939), motivy uprchlíků a matky oplakávající mrtvé dítě Josefa Lieslera, Cypriána Majerníka a Arnošta Paderlíka, válečné krajiny Františka Janouška, koncept ruiny v obrazech Františka Grosse, Františka Hudečka, Františka Muziky a ve fotografiích Viléma Reichmanna.

  The notion of tragedy in the context of Czech visual art 1938-1945. The cycle of photographs of Jan Lukas Prague dairy from 1938-1945, paintings of Emil Filla on ballads of Karel Jaromír Erben as well as his painting War (1939), the motives of refugees and mother lamented her died child in paintings of Josef Liesler, Cyprián Majerník and Arnošt Paderlík, "war" landscapes of František Janoušek, the concept of ruin in paintings of František Gross, František Hudeček, František Muzika and in the photographs of Vilém Reichmann.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202872