Počet záznamů: 1

Situace v Českém Těšíně a na Těšínsku v prvních týdnech míru (se zvláštním zřetelem na česko-polské vztahy)

 1. 1.
  0368556 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Friedl, Jiří
  Situace v Českém Těšíně a na Těšínsku v prvních týdnech míru (se zvláštním zřetelem na česko-polské vztahy).
  [The situation in Český Těšín and the Těšín Region during the first weeks of peace (with special concentration on Czech-Polish relations).]
  Český Těšín 1920-1989. Válečné a poválečné osudy města. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011, s. 42-58. ISBN 978-80-7248-712-7
  Grant CEP: GA ČR GA409/09/0951
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: The Těšín Region * Polish minority * Czech-Polish relations * 20th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává o situaci v československé části Těšínska v prvních týdnech po druhé světové válce. V té době byly zdejší česko-polské vztahy napjaté, což se odráželo i na vztazích mezi Československem a Polskem.

  The essay deals with the situation in the Czecholovak part of the Těšín Region during the first weeks after the Second World War. At that time Czech-Polish relations in the region were very explosive and this reflected upon the relations between Czechoslovakia and Poland.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202864