Počet záznamů: 1

Knižní edice středověkých pramenů diplomatické povahy vydané v České republice po roce 1989 (výběrová bibliografie)

 1. 1.
  0368533 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Horčáková, Václava
  Knižní edice středověkých pramenů diplomatické povahy vydané v České republice po roce 1989 (výběrová bibliografie).
  [Book Edition of Medieval Sources of a Diplomatic Published in the Czech Republic after 1989 (Selected Bibliography).]
  Almanach medievisty - editora. Praha: Historický ústav, 2011 - (Krafl, P.), s. 173-182. ISBN 978-80-7286-189-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Eršil Jaroslav (1926-2008) * Bibliography * Historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Bibliografický soupis edic listin a listů a edic zápisů z úředních knih zachycuje práce vydané po roce 1989 v České republice včetně refrátů o nich v odborném tisku až do roku 2011.

  The bibliography of the editions of documents and letters and editions of official books records contains the works published after 1989 in the Czech Republic including reviews in the scientific press until 2011.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202852