Počet záznamů: 1

Šipákové doubravy na Vysočině

 1. 1.
  0368506 - BU-J 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Roleček, Jan
  Šipákové doubravy na Vysočině.
  [Vegetation of Downy Oak Forests in the Vysočina Region (Moravia, Czech Republic).]
  Acta rerum naturalium. Roč. 10, - (2011), s. 11-18 ISSN 1801-5972
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: Quercus pubescens * vegetation * diversity
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Šipákové doubravy jsou společenstva teplomilných dubových lesů vázaná na bazické půdy v teplých a suchých oblastech střední Evropy. Předkládaná studie dokumentuje tři periferní lokality šipákových doubrav hluboko v nitru Českého masivu, na hranicích Kraje Vysočina. Všechny tři výskyty jsou vázány na výchozy bazických hornin v převážně kyselém prostředí hlubokých říčních údolí Rokytné, Jihlavy a Chvojnice. Studie zdůrazňuje význam teplomilných společenstev pro biodiverzitu Vysočiny.

  deep in the Bohemian Massif, on the boundary of the Vysočina region. All three sites are confined to spots of base-rich soils in predominantly acidic environments of the Rokytná, Jihlava and Chvojnice river valleys. The study acknowledges the importance of thermophilous communities for the biodiversity of the Vysočina region.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202833