Počet záznamů: 1

Nation and Confession in the Czech Lands in the pre-White Mountain Period

 1. 1.
  0368486 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Nation and Confession in the Czech Lands in the pre-White Mountain Period.
  [Národnost a konfese v českých zemích v předbělohorské době.]
  Confession and nation in the era of reformations. Central Europe in comparative perspective. Prague: Institute of History, 2011 - (Doležalová, E.; Pánek, J.), s. 139-153. ISBN 978-80-7286-180-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech Lands * Ethnicity * Religion * Early modern period
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá složitými vztahy mezi katolíky, utrakvisty, luterány a kalvinisty v mnohonárodnostní společnosti Čech a Moravy, kde v 16. a na počátku 17. století žili vedle české většiny také německá, italská, nizozemská, španělská a další minority nebo skupiny obyvatelstva.

  The article deals with the complex relations between Catholics, Utraquists, Lutherans and Calvinists in a multinational society in Bohemia and Moravia, where not only the Czech majority but also the minorities of German, Italian, Dutch, Spanish and other people lived, during the 16th and incipient 17th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006718