Počet záznamů: 1

Husitství jako politický argument v předbělohorské době

 1. 1.
  0368485 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pánek, Jaroslav
  Husitství jako politický argument v předbělohorské době.
  [Hussite movement as a political argument in the pre-White-Mountain period.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 309-319. ISBN 978-80-7432-099-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech Lands * Hussite movement * Political thought
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá proměnami role husitství v českém politickém myšlení 16. a počátku 17. století, zvláště v konzervativním katolickém prostředí po roce 1550 a v radikálním protestantismu za protihabsburského odboje 1618-1620.

  The study deals with the changing role of Hussite movement in the Czech political thought during the 16th and incipient 17th century, esp. in the conservative Catholic milieu in 1550s and radical Protestantism during the anti-Habsburg uprising 1618-1620.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202817