Počet záznamů: 1

Příspěvek k datování raně středověkých příkopů na Vyšehradě

 1. 1.
  0368427 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Světlík, Ivo - Varadzin, Ladislav
  Příspěvek k datování raně středověkých příkopů na Vyšehradě.
  [Contribution to dating of early medieval moats at stronghold of Vyšehrad.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 71, č. 5 (2011), s. 340-344 ISSN 1210-5538
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2334
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: stronghold * early medieval * inner structure
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://www.npu.cz/download/1322460180/zpp1105-340344-svetlik-varadzin-vysehrad-prikopy.pdf http://www.npu.cz/download/1322460180/zpp1105-340344-svetlik-varadzin-vysehrad-prikopy.pdf

  Text se po krátkém souhrnu dosavadních poznatků o vnitřních vyšehradských fortifikacích zaměřuje na datování jednoho z vyšehradských příkopů, který na základě radiouhlíkové analýzy borovicového kůlu, nalezeného v r. 1931 v původní pozici zaražený do dna příkopu, kladou autoři do 11. století. Dále jsou shrnuty doklady pro tvrzení, že tento příkop byl spojen s dalším příkopem, který je překlenut známým románským mostem. Přírodovědné datování prvého příkopu se tak vztahuje i k druhému příkopu a v konečném důsledku i k úvahám o chronologii vyšehradské akropole.

  Dating of an inner early medieval moat at stronghold of Vyšehrad according to radiocarbon analyses of wooden post found in primary position at the bottom of the moat.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202774