Počet záznamů: 1

Kamenec (Kamieniec Zabkowicki, Kamenz). Cisterciácký klášter s kostelem P. Marie

 1. 1.
  0368383 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Prix, Dalibor
  Kamenec (Kamieniec Zabkowicki, Kamenz). Cisterciácký klášter s kostelem P. Marie.
  [Kamenec (Kamieniec Zabkowicki, Kamenz). The Cistercian monastery with the church of Virgin Mary.]
  Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravské muzeum, 2011 - (Majer, D.), s. 236-241. ISBN 978-80-904316-1-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Silesia * sacral architecture * Middle Ages * 13th to 15 th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Katalogové heslo podrobně mapuje středověký stavební vývoj objektu, ve většině případů poprvé. Shrnuje výpověď písemných pramenů i staveb samotných.

  Catalog entry mapped in detail the development of the medieval building, in most cases the first time. Summarize the testimony and written sources, buildings themselves.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202744