Počet záznamů: 1

Architektura moravsko-slezského pomezí v první polovině 14. století

 1. 1.
  0368314 - UDU-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Prix, Dalibor
  Architektura moravsko-slezského pomezí v první polovině 14. století.
  [The Architecture of the Moravian-Silesian borderlands in the first half of the 14th century.]
  Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravské muzeum, 2011 - (Majer, D.), s. 159-205. ISBN 978-80-904316-1-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Moravia, Upper Silesia * architecture * Middle Ages * 1 half of the 14th century
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie poprvé souhrnně pojednává o vývoji architektury v kontaktní zóně Moravy a Horního Slezska v období 1. poloviny 14. století. Soustředí se na architekturu měst, klášterů i venkova a ve výkladu přesahuje jak do 2. poloviny 13. století, tak do 3. čtvrtiny 14. století v kontextu širšího středoevropského vývoje stavitelství.

  The study first discusses the evolution of aggregate architecture in the contact zone of Moravia and Upper Silesia in the period 1 half of the 14th century. It focuses on the architecture of cities, monasteries and countryside beyond, and in the interpretation of both the 2nd half of the 13th century and the 3rd quarter of the 14th century in the context of broader development construction.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202694