Počet záznamů: 1

Some Tests for Evaluation of Contingency Tables (for Biomedical Applications)

 1. 1.
  0368250 - UIVT-O 2012 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalina, Jan
  Some Tests for Evaluation of Contingency Tables (for Biomedical Applications).
  Journal of applied mathematics, statistics and informatics. Roč. 7, č. 1 (2011), s. 37-50 ISSN 1336-9180
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: contingency tables * hypothesis testing
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  http://jamsi.fpv.ucm.sk/docs/v07n01_05_2011/v07_n01_03_KALINA.pdf http://jamsi.fpv.ucm.sk/docs/v07n01_05_2011/v07_n01_03_KALINA.pdf

  The paper is devoted to some methods for the analysis of contingency tables, which are especially suitable for biomedical applications. We propose a method for evaluation of epidemiological studies based on a maximized chi-squared statistic. An unconditional test of conditional homogeneity for three-way contingency tables is proposed.

  Článek se věnuje některým metodám pro analýzu kontingenčních tabulek, které jsou určené pro biomedicínské aplikace. Navrhuje metodu pro hodnocení epidemiologických studií založenou na maximalizované chí-kvadrát statistice. Navrhuje i nepodmíněný test podmíněné homogenity pro trojrozměrné kontingenční tabulky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202646