Počet záznamů: 1

Lengyelské sídliště v Dluhonicích (okr. Přerov) a jeho postavení v rámci počátku mladšího stupně Lengyelské kultury v prostoru jižního vstupu Moravské brány

 1. 1.
  0368214 - ARUB-Q 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kuča, M. - Šenk, Z. - Nývltová Fišáková, Miriam
  Lengyelské sídliště v Dluhonicích (okr. Přerov) a jeho postavení v rámci počátku mladšího stupně Lengyelské kultury v prostoru jižního vstupu Moravské brány.
  [A Lengyel settlement in Dluhonice (Přerov distrikt) and its position with retence to the outset of the later phase of the Lengyel culture in the southern section of Moravian Gate.]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské. Roč. 96, č. 1 (2011), s. 33-57 ISSN 0323-0570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia gate * Lengyel * absolute chronology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Moravská brána je jedním z nejdůležitějších koridorů pro migrace ve Střední Evropě od pravěku. Lengyelské osídlení v Dluhonicích bylo ve strategické pozici na začátku Moravské brány a zřejmě hrálo důležitou roli v expanzi této kultury v tomto prostoru.

  The Moravia Gate area has been one of the most important corridors for movement in central Europe since Prehistory. A Lengyel site in Dluhonice occupied a strategic position at the mening of Moravia Gate and in all probability played an important part in the expansit of the Lengyel culture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215454