Počet záznamů: 1

Odraz peripetií české civilistiky v dějinách Právníka

 1. 1.
  0368191 - USP-I 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Eliáš, Karel
  Odraz peripetií české civilistiky v dějinách Právníka.
  [Reflection of Rigmaroles of the Czech Civil Law Science in the History of The Lawyer.]
  Právo a stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i, 2011 - (Masopust, Z.), s. 249-281. ISBN 978-80-87439-05-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal history * journal The Lawyer * civil law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Příspěvek se zabývá odrazem české nauky civilního práva na stránkách Právníka od jeho vzniku do současnosti. Věnuje se významným osobnostem z oboru práva občanského do Právníka přispívajících a vytvářejících plnohodnotný odborný časopis.

  The contribution deals with the reflection of the Czech Civil Law Science on the pages of The Lawyer since its foundation up to the present. It is dedicated to notable personalities from the branch of Civil Law who contribute to The Lawyer and thus create a valuable professional journal.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202602