Počet záznamů: 1

Současný výzkum a problémy bioetiky

 1. 1.
  0368086 - UEM-P 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Syka, Josef
  Současný výzkum a problémy bioetiky.
  [Contemporary research and problems in bioethics.]
  Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia, 2010, s. 163-175. ISBN 978-80-7007-348-3
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) IAA900090803
  Program:IA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: bioethics * cloning * neuroethics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Bioetika začíná mít důležitou roli v současné etice vědy. V kapitole jsou posuzovány současné problémy bioetiky, zejména těch spojených s klonováním. Stručné informace jsou rovněž k dispozici na neuroethics jako nového oboru bioetiky.

  Bioethics starts to have an important role in the contemporary ethics of science. In the chapter are reviewed contemporary problems in bioethics, especially those connected with cloning. Brief information is also present on neuroethics as a new branch of bioethics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202541