Počet záznamů: 1

Jezuitští dramatici - mezi povinností a uměleckou tvorbou

 1. 1.
  0368023 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jacková, Magdaléna
  Jezuitští dramatici - mezi povinností a uměleckou tvorbou.
  [Jesuit Playwrights - between Duty and Art.]
  Folia Historica Bohemica. Roč. 26, č. 1 (2011), s. 117-130 ISSN 0231-7494
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Jesuit theatre * Jesuit drama * composition of plays * Jesuit playwrights
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Dramatická tvorba byla povinností každého člena jezuitského řádu. Každý jezuita totiž musel během své řádové kariéry dvakrát působit jako učitel a jako takový měl povinnost napsat minimálně jednu školní hru ročně. Psaní her tedy představovalo pro většinu Jezuitů pouze dočasnou povinnost, přesto některé hry prozrazují určité dramatické nadání svých autorů; jejich dramatické pokusy nicméně většinou skončily současně s koncem pedagogického působení - dramatické tvorbě se nad rámec svých učitelských povinností věnovala naprostá menšina Jezuitů.

  Theatrical production was considered a duty for each Jesuit. This is because he had to work as a teacher twice during his monastic duties and write at least one play per year within his teaching activity. However, writing plays represented only a temporary duty for most Jesuits. Nevertheless, some of the plays prove certain talents which their authors possessed; their theatrical activities, however, usually ended with their pedagogical activity. The Jesuits who composed dramas beyond their lecturing duties were of course in minority.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202498