Počet záznamů: 1

Horthy a jeho doba – proměny hodnocení

 1. 1.
  0367970 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Irmanová, Eva
  Horthy a jeho doba – proměny hodnocení.
  [Horthy and His Time – Changes of Assessment.]
  Český časopis historický. Roč. 109, č. 1 (2011), s. 15-43 ISSN 0862-6111
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800150801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: inter-war Hungary * Regent Miklós Horthy * Hungarian historiography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Osobnost Miklóse Horthyho byla maďarskou historiografií od roku 1945 hodnocena velmi odlišně – od nazvání Horthyho fašistickým diktátorem až po realistické hodnocení po roce 1970.

  The personality of the Regent Miklós Horthy were assessed rather differently by Hungarian historiography from 1945 – from labelling Horthy as a fascist dictator to a more realistic re-assessement of him from the 1970s onwards.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202458