Počet záznamů: 1

"Táboři versus Rožmberkové". Konfesní tolerance z nutnosti?

 1. 1.
  0367913 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šimůnek, Robert
  "Táboři versus Rožmberkové". Konfesní tolerance z nutnosti?.
  ["Taborites versus Rožmberks". Confessional Tolerance from the Necessity?.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 90-104. ISBN 978-80-7432-099-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: tolerance * confessionalism * Tábor * 1400-1500 * Lords of Rosenberg
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek je věnován koexistenci dvou konfesí v pohusitské době; vedle často diskutované "tolerance z nutnosti" z rozboru pramenů vyplývá, že nemálo bylo i případů, kdy tolerance byla dána nezájmem o konfesní záležitosti.

  The issue of the article is the coexistence of two different confessions on the Post-Hussite Period; besides the "tolerance from the necessity" so far-discussed in the literature, the author proposes in a whole range of cases that it be referred to as the tolerance from lack of interest.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202420