Počet záznamů: 1

Rodové tradice pánů z Rožmberka

 1. 1.
  0367873 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šimůnek, Robert
  Rodové tradice pánů z Rožmberka.
  [Family traditions of the Lords of Rosenberg.]
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011 - (Pánek, J.), s. 326-329. Rožmberský rok. ISBN 978-80-85033-31-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Lords of Rosenberg * tradition * White Lady * Ursini/Orsini * genealogical forgeries * Perchta of Rosenberg (†1476)
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek mapuje škálu rodových tradic pánů z Rožmberka (tradice o původu rodu, fiktivním příbuzenství s Ursini, bílé paní a jejím reálném vzoru).

  Article maps the range of ancestral traditions of the Lords of Rosenberg (traditions about the origin of the family, fictive kinship with Ursini, White Lady and her real model).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202395