Počet záznamů: 1

Páni z Rožmberka 1250–1520: Jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách

 1. 1.
  0367809 - HIU-Y 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Šimůnek, Robert - Lavička, R.
  Páni z Rožmberka 1250–1520: Jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve středověkých Čechách.
  [The Lords of Rosenberg 1250–1520: South Bohemia in the Middle Ages. A picture of a noble demesne in medieval Bohemia from the cultural history point of view.]
  České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2011. 344 s. ISBN 978-80-86829-70-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Lords of Rosenberg * noble demesne * social history * 1250-1520 * archiecture * church history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha se skládá ze dvou základních oddílů – obsahem prvního („Páni z Rožmberka 1250–1520“) jsou tematicky strukturované dějiny rodu, jimž je předeslán stručný chronologický přehled; druhý ("Kostel a kostelní okrsek jako sociální prostor") v jednotlivých kapitolách mapuje úhly pohledu a souvislosti, v nichž můžeme na prostor středověkého kostela a dění v něm a v jeho bezprostředním okolí nahlížet.

  The book features two basic sections – the first one (‘The Lords of Rosenberg 1250-1520’) comprises the thematically structured history of the family which is preceded with a brief chronological overview; the second section ("The Church and the church district as social space") maps the points of view and the context of possible perception of a medieval church and events organized inside it and in its immediate vicinity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202356