Počet záznamů: 1

Pasivní detektory v komplexních polích záření vysokých energií, zejména na palubě Mezinárodní kosmické stanice

 1. 1.
  0367639 - UJF-V 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ambrožová, Iva - Pachnerová Brabcová, Kateřina - Spurný, František - Shurshakov, V. A. - Mrázová, Zlata - Kubančák, Ján
  Pasivní detektory v komplexních polích záření vysokých energií, zejména na palubě Mezinárodní kosmické stanice.
  [Passive detectors in complex high-energy radiation fields, especially onboard of International Space Station.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 19, 3/4 (2011), s. 72-76 ISSN 1210-7085.
  [Dny radiační ochrany /32./. Třeboň, 08.11.2010-12.11.2010]
  Grant CEP: GA AV ČR KJB100480901; GA ČR GA205/09/0171; GA ČR GD202/09/H086
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: calibration * dielectric track detectors * dose equivalents
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  Pasivní detektory, konkrétně kombinace termoluminiscenčních detektorů a detektorů stop v pevné fázi, jsou běžně používány k ocenění celkové úrovně ozáření při měřeních v komplexních polích záření. Příspěvek je zaměřen na shrnutí výsledků získaných během posledních let s využitím těchto detektorů v některých polích záření vysokých energií, zejména na palubě Mezinárodní kosmické stanice.

  Passive detectors, combination of thermoluminescence detectors and plastic nuclear track detectors, are commonly used to estimate exposure level in mixed radiation fields. This contribution is focused on summary of results obtained during recent years using these detectors in some high-energy radiation fields, especially onboard of International Space Station.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202236