Počet záznamů: 1

Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů

 1. 1.
  0367381 - GLU-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mikuláš, Radek - Adamovič, Jiří - Cílek, Václav
  Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů.
  [The influence on run-off water on sandstone surfaces: effects on sandstone microrelief.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2010, - (2011), s. 31-35 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300130806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: sandstones * microrelief * alveolar weathering * salt erosion * Bohemian Cretaceous Basin * Zion National park
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-7.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2010/zpravy-2010-7.pdf

  Voda stékající po svislém povrchu porózního pískovce má zpravidla ochranný efekt , pokud nezpůsobuje mrazovou erozi – omývání skály totiž brání erozi solné. Příležitostně omývané partie skály tak mohou vystupovat z povrchů skal jako pozitivní reliéfní tvary, připomínající např. sloní choboty nebo provazce. Plošné omývání subvertikálních pískovcových stěn může zabránit vzniku hlubokých převisů v jejich spodní části.

  Water running across vertical rock surfaces of porous quartzose sandstone generally shows a protective effect provided it dose not augment frost erosion. The occasionally wetted vertically elongated patches can form a positive relief, resembling a rope or an “elephant trunk”. Sheet-like wetting of large portions of subvertical sandstone cliffs may protect them from the formation of deep shelters at their bases.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202088