Počet záznamů: 1

Druhý, tělo a etika – fenomenologická perspektiva

 1. 1.
  0367329 - FLU-F 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Urban, Petr
  Druhý, tělo a etika – fenomenologická perspektiva.
  [The Other, Body and Ethics – A Phenomenological Point of View.]
  Filozofia. Roč. 66, Suppl. (2011), s. 145-159 ISSN 0046-385X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP401/10/1164
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: intersubjectivity * body * ethics * phenomenology
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Cílem článku je ukázat fenomenologické přístupy k fenoménu zkušenosti s druhým jako konsistentní antitezi vůči tradičnímu mentalistickému a dualistickému pojetí "problému druhých myslí". Článek také diskutuje vztah mezi fenomenologickými popisy intersubjektivity a některými nedávnými objevy ve vývojové psychologii a neurovědách. V závěru zvažujeme možnost "tělesné etiky" založené na fenomenologii mezi-tělesnosti.

  The aim of the paper is to show phenomenological approaches to the pheno¬menon of experience with the Other as a consistent antithesis to the traditio¬nal mentalist and dualist account of the "problem of other minds". The paper also discusses the relationship between the phenomenological descriptions of intersubjectivity and several recent findings in the developmental psychology and neurosciences. Finally it considers the possibilities of a "bodily ethics" based on the phenomenology of inter-corporeality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202052