Počet záznamů: 1

Způsob získávání extraktů s obsahem europia a yttria

 1. 1.
  0367326 - UCHP-M 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Gruber, Václav - Rousková, Milena - Heyberger, Aleš - Staf, M.
  Způsob získávání extraktů s obsahem europia a yttria.
  [Method for Reclaiming of Organic Extracts Containing Europium and Yttrium Ions.]
  2011. Vlastník: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. - SAFINA, Vestec, a.s. Datum udělení patentu: 14.12.2011. Číslo patentu: 302854
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: europium * yttrium * liquid-liquid extraction
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1607034&lan=cs

  Způsob získávání extraktů s obsahem Eu a Y ze suroviny obsahující kyselé anorganické vodné výluhy z luminoforového koncentrátu při recyklaci barevných obrazovek televizorů a monitorů založený na protiproudé kontinuální extrakci, s následným propíráním extraktu zředěnou minerální kyselinou z kyselých vodných výluhů obsahujících anorganickou kyselinu a vodu , extrakčním činidlem sestávajícím z kyseliny bis-(2-etylhexyl)fosforečné a kapalných alifatických uhlovodíků, podle kterého se takto upravená směs extrahuje v extrakční protiproudé koloně se dvěma rozsazujicími koncovými sekcemi a dvěma vstupy vodné fáze a jedním vstupem organické fáze.

  Method for reclaiming of organic extracts containing europium and yttrium from acidic aqueous leaching liquors obtained from luminophor concentrate from reprocessed CRT displays. Method is based on continuous counter-current extraction with subsequent washing of extract by diluted mineral acid solutions ,while extraction agent consists of bis-(2-ethylhexyl)phosphoric acid and liquid aliphatic hydrocarbons. This mixture is extracted in counter-current column with two settling zones and two inlets of aqueous phases and one inlet of organic phase.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202050