Počet záznamů: 1

Senzor magnetického pole na magneto-optickém principu

 1. 1.
  0367296 - UPT-D 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lesňák, M. - Vlček, J. - Pištora, J. - Sobota, Jaroslav - Staněk, F.
  Senzor magnetického pole na magneto-optickém principu.
  [Sensor of magnetic field on magneto-optical principle.]
  Hutnické listy. Roč. 64, č. 3 (2011), s. 76-79 ISSN 0018-8069
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: magneto-optical phenomena * optical nano-structures * anisotropy
  Kód oboru RIV: JB - Senzory, čidla, měření a regulace

  Příspěvek se zabývá vývojem senzoru magnetického pole na magneto-optickém principu. V současné době je velký zájem o studium spolupůsobení plasmonických a magneto-optických jevů v optických nanostrukturách (MO SPR struktury). Vývoj magnetického senzoru v této oblasti se zdá velmi perspektivní. Na základě teoretických výpočtů byly navrženy planární struktury (tenká vrstva železa nebo kobaltu v kombinaci se zlatou vrstvou), které lze použít při vývoji MO SPR senzoru magnetického pole.

  The paper deals with the development of sensors of magnetic field on magneto-optical principle. Currently great interest exists in studying the interaction ofplasmonic and magneto-optical phenomena in optical nano-structures. The development of magnetic sensors in this field seems very promising. Based on theoretical calculations the planar structures have been proposed (thin films of iron or cobalt combined with golden layer), which can be used for development of MO SPR magnetic field sensor.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0202032